SMV udvikling - Nordjyske fødevareleverandører

Udviklingsarbejde i små og mellemstore virksomheder


Et erklæret mål for Kruse Development er at understøtte de mange små og mellemstore virksomheder, der definerer den nordjyske hotel og turismebranche, i at opnå deres fulde vækstpotentiale. I den forbindelse arbejder Kruse Development strategisk og direkte sammen med SMV’ere fra hotel, restaurations og fødevarebranchen i Nordjylland. Dette er både i forbindelse med inspiration og viden igennem vores morgenmads arrangementer, men også på et højere strategisk niveau, hvor Kruse Development i samarbejde med Tech College Food og University College Nordjylland, arbejder for at forske, uddanne og udvikle de mindre erhverv i Nordjylland. Dette til gavn for den enkelte virksomhed og erhvervet som helhed.

Det er målet, at Nordjylland har de mest virksomme og bæredygtige turisme- og hospitality virksomheder i Danmark.