Indkaldelse Generalforsamling

21 marts 2018, kl. 13.00UCN, Hobrovej 85, 9000 Aalborg

Kære medlem

Nordjysk Mad og Turisme afholder ordinære generalforsamling 21. marts kl.13.00 ved UCN Hobrovej 85, 9000 Aalborg. Foreningen er vært med kaffe og vand.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Valg af stemmetællere
 5. Gennemgang af vedtægter
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Afstemning om vedtægter
 8. Valg af formand
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Formål


Med venlig hilsen

Lasse Frimand Jensen

Sendt til: Alle medlemmer af foreningen.

I henhold til standardvedtægterne skal indkaldelsen til generalforsamling være medlemmerne i hænde senest en måned før generalforsamlingen, d.v.s. senest 23. februar 2018.